Członkowie kapituły

Magdalena Pinkwart
Dziennikarka radiowa, telewizyjna i prasowa, blogerka, podróżniczka, autorka książek i przewodników.
Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Turystycznych im. Olgierda Budrewicza.
Publikowała m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Życiu Warszawy”; magazynach „National Geographic Traveler”, „Podróże”, „Harper’s Bazaar”, „Zwierciadło”.
Komentatorka radiowa i telewizyjna.
Równolegle z karierą zawodową przez wiele lat pełniła rolę dziennikarza wolontariusza w Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie przeprowadziła dziesiątki wywiadów telewizyjnych z Powstańcami.
Laureatka nagrody Magellana.
Zasiada w jury konkursów i plebiscytów branży turystycznej.
Od 2015 roku na emigracji w Wielkiej Brytanii.

Dr.Adrianna Tomczak
Doktor nauk społecznych, trenerka, blogerka, specjalistka ds. social media. Prelegentka i działaczka polonijna. Od 5 lat mieszka wraz z rodziną w Niemczech.
Zawodowo zabiera przedsiębiorczych Polaków mieszkających i prowadzących firmy na emigracji w podróż przez świat online. Uczy strategii, planowania, budowania społeczności i tworzenia komunikacji, która sprzedaje bez sprzedawania.
Jako trenerka przekonuje, że dzięki małym krokom można wprowadzić ogromne zmiany w życiu. Uczy zarządzenia czasem, budowania nawyków, efektywności i produktywności. Uczestniczki jej szkoleń to przede wszystkim Polki, które po zderzeniu z emigracyjną rzeczywistością, trudnościami oraz ograniczeniami, zaczynają mocno stawać na nogi i odważnie sięgać po swoje marzenia.
Autorka bloga www.emigracjaposukces.com, dwóch ebooków, kursu online oraz cyklicznych spotkań rozwojowo-biznesowych dla Polek w Bonn.
Jej społeczność to łącznie 16.000 osób, ale w szczególności jest dumna z grupy „Zmieniamy nawyki” oraz „Polki sobie radzą. Społeczność przedsiębiorczych emigrantek”, która skupia ponad 5.000 kobiet z całego świata wspierających się na wielu płaszczyznach, w tym biznesowej.
Aleksandra Seghi
Filolog włoski, współredaktor portalu informacyjnego Polacy we Włoszech www.polacywewloszech.com.
Autorka bloga Moja Toskania www.aleksandraseghi.com oraz licznych artykułów o włoskiej tematyce.
Od ponad 20 lat mieszka w Toskanii i organizuje tu warsztaty kulinarne.
W Polsce opublikowała osiem książek:
Smaki Toskanii, Słodkie pieczone kasztany – toskańskie opowiesci ze smakiem, Zielona Toskania, Domowa kuchnia włoska, Pascal 360 stopni, Fan klub bułeczek z rozmarynem czyli ciąg dalszy toskańskich opowieści ze smakiem, Miasta widma w Toskanii – historia, tradycje, ludzie, Winogrona na żyrandolu czyli ciąg dalszy toskańskich opowieści ze smakiem.
Wróblewska Bożena- Włochy
Urodzona 14.09.1964 r., w Brańsku (woj. Podlaskie).
Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej oraz Studium Nauczycielskiego w Białymstoku uzyskała kwalifikacje nauczyciela nauczania początkowego i podjęła pracę w swoim zawodzie w Szkole Podstawowej nr 14, 16, i 5 w Białymstoku a później w zagranicznej Agencji Turystycznej.
Pracuja wraz z mężem: mąż posiada własne biuro ubezpieczeń , natomiast Bożena prowadzi CAF i Patronato w Rocca di Papa. Od 2001 roku jest tez tłumaczem przysieglym polski-włoski.
Biuro zajmuje się również przekazami finansowymi dla obcokrajowców współpracując z międzynarodową agencją Western Union.
Powodami wyjazdu za granicę, którymi kierowała się Bożena Wróblewska – jak w przypadku wielu Polaków w latach 90-tych – były chęć poznania świata po upadku komunizmu oraz polepszenia warunków materialnych. W 1990 wyjechała najpierw do Norwegii oraz do Grecji, a następnie do Włoch, gdzie poznała swojego męża Mario i wyszła za niego w 1997 r. Wspierała zawsze karierę polityczną swojego męża, który był Wiceburmistrzem Rocca di Papa oraz radnym, organizując jego kampanie wyborcze.
Bożena Wróblewska od zawsze interesowała się sprawami Polaków we Włoszech i starała się uczestniczyć w tutejszym życiu polonijnym. Tęsknota za Ojczyzną, za jej tradycjami, chęć utrzymania bliskich więzi z rodakami na obczyźnie oraz niesienia im pomocy wpłynęły na decyzję o założeniu Stowarzyszenia „Insieme” (Razem).
Pomysł założenia nowej organizacji polonijnej, której celem byłaby integracja Polaków we Włoszech oraz podtrzymywanie polskich tradycji i zwyczajów, narodził się w 2007 r. Powstał on również dzięki długoletniej i wspaniałej przyjaźni z Edytą Felsztyńską. Stowarzyszenie „Insieme” zarejestrowano 7 grudnia 2007 roku, z siedzibą w Rocca di Papa. Bożena Wróblewska objęła w nim funkcję Prezesa a Edyta Felsztyńska Wiceprezesa. Pierwszymi inicjatywami „Insieme” było zorganizowanie „Mikołajek” dla polskich dzieci w sali przy włoskim kościele w Rocca di Papa; święcenia pokarmów wielkanocnych, a także zabaw andrzejkowych i karnawałowych , jak też koncertów muzyki poważnej. W przeciwieństwie do innych organizacji polonijnych, które zajmowały się przede wszystkim reprezentacją instytucjonalną historycznej Polonii Włoskiej, Stowarzyszenie „Insieme” postawiło na integrację oddolną wszystkich Polaków otwierając się jako pierwsze na tzw. „imigrację zarobkową” i stwarzając dla niej okazje do wzajemnego poznania się oraz budowania prawdziwej polskiej społeczności we Włoszech. Wśród założeń statutowych Stowarzyszenia można wymienić min.: „Budowanie kontaktów mających na celu edukowanie i rozwój osób w szczególnie trudnych warunkach osobistych i społecznych; utrzymanie zwyczajów, tradycji, wiary i równouprawnienia jednostek, uwrażliwiając wszystkie osoby na ich różne potrzeby życiowe”. Założycielki stowarzyszenia postawiły sobie jeden ważny cel: pozwolić wszystkim Polakom na obczyźnie czuć się w „Insieme” razem jak we wspólnym domu.
Każde spotkanie integracyjne jest zaczynane od słów:
„Wszyscy Polacy to jedna Rodzina”.
Działalność polonijna odniosła wielki sukces: w imprezach brały udział setki Polaków z Rzymu i jego okolic, a także z całego terytorium Włoch, a nawet z zagranicy.
Z czasem wiele imprez organizowanych przez „Insieme” stało się wydarzeniami cyklicznymi: zabawy taneczne z okazji Andrzejek, Sylwestra, Karnawału i inne; Majówka oraz Piknik Polonijny w Rocca di Papa. Polski opłatek w kościele św. Stanisława w Rzymie; święcenie pokarmów wielkanocnych; spotkania polskie upamiętniające Jana Pawła II w rocznicę jego śmierci. Podczas nich były organizowane wielokrotnie charytatywne zbiórki pieniężne niosące pomoc potrzebującym.
Jednym z najważniejszych wydarzeń polonijnych organizowanych we Włoszech stał się coroczny Zjazd Polonii Europejskiej w Rzymie odbywający się od 2013 r., na który przyjeżdża Polonia zagraniczna z całej Europy oraz przedstawiciele instytucji i władz z Polski.
To Zjazd dla wszystkich Polaków zarówno tych zrzeszonych, jak i niezrzeszonych w oficjalnych strukturach polonijnych na obczyźnie.
V Zjazd Polonii Europejskiej w Rzymie odbył się w 2017 roku. Stowarzyszenie „Insieme” współpracuje z włoskimi instytucjami lokalnymi oraz związkami zawodowymi w celu rozwiązywania problemów socjalnych Polaków.
Jest partnerem innych włoskich stowarzyszeń. Organizacja brala również udział w projekcie europejskim „Kształcenie i doskonalenie liderów polonijnych”, w którego ramach zarząd stowarzyszenia uczestniczył w konferencjach w Berlinie, Brukseli, Budapeszcie i Warszawie.
Bożena Wróblewska wraz z Edytą Felsztyńską za swoją działalność społeczną otrzymały w 2015 r., nagrodę „Złota Sowa Polonii” będącą uhonorowaniem dokonań twórczych, artystycznych, naukowych bądź społecznych przedstawicieli światowej Polonii oraz Polaków aktywnych poza Polską, a przyznawanej od 2005 roku przez redakcję wiedeńskiego Jupitera.
Została uhonorowana w 2017 r., w konkursie „Polak Roku” w Reggio Calabria.
„Działalność na rzecz Polonii rzymskiej przynosi mi wiele radości, gdyż dzięki temu czuje się na obczyźnie tak jakbym była w moim polskim domu! Mam ciągły kontakt z wieloma rodakami, moje najlepsze przyjaciółki to oczywiście Polki!
Żyjąc poza granicami kraju odczuwa się bardziej miłość do naszej Ojczyzny Polski!” – Bożena Wróblewska często powtarza te słowa. Jej marzeniem jest, aby Stowarzyszenie „Insieme” nadal się rozwijało, brało udział w różnych projektach europejskich, nawiązywało współpracę z Polonią ze wszystkich stron świata i poszerzało pole swojej działalności.
Działalność polonijna to jej wielka pasja.
Ewa Trzcińska
Współzałożycielka i prezes Polskiej Izby Biznesowej we Włoszech CAPI z
siedzibą w Bolonii.
Urodzona w Warszawie, absolwentka Instytutu Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim.
Ma ponad 25 letnie doświadczenie promowaniu działalności gospodarczej na
rzecz Polski i Włoch, organizacji wystąpień targowych i innych eventów.
Dziennikarka i tłumaczka.
Senator Wojciech Ziemniak
Wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Emigracji w Senacie RP.
Senator X kadencji. Poseł  na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji.
Urodził się 25 marca 1956 r. w Czempiniu.
Ukończył studia na Wydziale Wychowania Fizycznego w gorzowskiej filii AWF w Poznaniu.
Od 1981 pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w SP w Racocie. W latach 1992-2001 pełnił funkcję dyrektora tej szkoły, następnie przez cztery lata był dyrektorem Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w tej wsi. W latach 1991-1999 kierował Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kościanie.
W latach 1990-1994 zasiadał w Radzie Miasta Kościan. W latach 1998-2005 sprawował mandat radnego sejmiku wielkopolskiego I i II kadencji. Działał w AWS i SKL. Następnie związał się z Platformą Obywatelską, z ramienia której w 2005 został wybrany do Sejmu.
W latach 2009 do 2013 oraz 2016 do 2017 członek Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Obecnie jest członkiem Rady fundacji Centrum Edukacji Olimpijskiej oraz Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego.
W Senacie X kadencji jest:
– wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą,
– członkiem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.