Laureaci 2023 r.

Szanowni Państwo,

laureaci III edycji w konkursie Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej 


SABINA I IREK LEMANS

Irek Lemans, urodził się w Szczecinie, studiował historię na Uniwersytecie Szczecińskim, w 1986 roku wyjechał do Niemiec, stamtąd w 1988 r. do Kanady. Zawodowo inspektor jakości w zakładzie produkującym autobusy turystyczne MCI, cały swój wolny czas poświęca działalności społecznej: od 25 lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Winnipeg oraz od 27 lat redaktorem Radia Polonia – polskiej sekcji multikulturowej stacji radiowej CKJS 92.7 FM.
Irek Lemans to nie tylko redaktor i producent programów Radia Polonia Winnipeg oraz niedzielnych transmisji Mszy świętych z Kościoła św. Andrzeja Boboli to również współorganizator koncertów polskich artystów w Winnipegu. Prowadzi też stronę informacyjną Radia Polonia oraz organizacji Sokół Winnipeg info w locie. Prawdziwy pasjonat, żywioł, informacyjna siłą napędowa Polonii, który niezmiennie, społecznie od 27 lat prowadzi polskie audycje, poświęcając cały swój wolny czas, energię i talent. Program nadawany przez polskich patriotów nieprzerwanie od 1952 roku i wspierany przez społeczność polonijną. Od 2014 roku administrowany przez Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Winnipeg.
W 2008 roku dołączyła do redakcji Radia Polonia, Sabina Giełwanowska, dziennikarka Radia Znad Wilii w Wilnie na Litwie, której słuchacze w Wilnie jeszcze dzisiaj pamiętają jej aksamity głos oraz serdeczność z prowadzonych przez nią codziennych porannych audycji i programów autorskich: „Życie z pasją” i „Klub Dobrej Książki”. Teraz wspólnie już jako małżeństwo, Irek i Sabina tworzą programy, których celem jest podtrzymanie języka polskiego, informowanie o bieżących i ważnych sprawach w polonijnej społeczności, promujące polską kulturę i dorobek wielu pokoleń Polaków nie tylko w Manitobie i Kanadzie, ale także tych rozsianych po całym świecie. W programach prowadzą cykl wywiadów “Rozmowy dnia” poświęconych Polakom na emigracji, ich działalności i utrzymywaniu polskości w Kanadzie i dosłownie na całym świecie. Wywiady te obejmują rozmowy z osobami z różnych dziedzin działalności polonijnej, Polaków którzy na emigracji, znaleźli sens i cel swojego życia.
To kalejdoskop postaci zasłużonych dla polonijnych społeczności, kultury, historii i nauki. To podróże radiowe w czasie i przestrzeni, wywiady i reportaże, audycje o dziedzictwie historycznym i kulturowym Polski, relacje z obchodów świąt, rocznic, upamiętnianie wydarzeń.
27 lat pracy społecznej redaktora Lemansa i 15 lat jego małżonki Sabiny Giełwanowskiej – Lemans, to przykład tego jak można służyć Polonii będąc równocześnie Polakiem i Kanadyjczykiem w wielokulturowym społeczeństwie Kanady.
Za swoją działalność redaktor Irek Lemans został uhonorowany:
– Medal Pro Patria (2021)- Zaszczytna Odznaka Sokoła (2021).
– The Queen Elizabeth II Platinium Jubilee Medal (2023).
Oraz wyróżniony,
– Kryształowy Sokół (2004) – przyznawany za wybitne osiągnięcia działaczom Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Winnipeg.
– Srebrna Odznaka Honorowa Kongresu Polonii Kanadyjskiej (2011)
– Złota Sowa Polonii (Austria) nagroda kulturalna, przyznawana przedstawicielom światowej Polonii. (2012).
– Wyróżnienie za 25 lat pracy społecznej na rzecz Polonii Kanadyjskiej od Konsula Generalnego RP w Toronto Krzysztofa Grzelczyka. (2021).
– Wyróżnienie przez posła Shannon Martin podczas sesji Parlamentu Prowincji Manitoba za 25 lat pracy społecznej i wkład Polonii Kanadyjskiej w wielokulturowość Kanady.
– Laureat 11.edycji Nagrody im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii (2021).
– Dyplom uznania od Parlamentu Kanady za działalność społeczną wręczony przez posłankę Raquel Dancho (2022).
Za swoją działalność redaktor Sabina Lemans została uhonorowana:
– Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej.
– Srebrny Krzyżem Zasługi RP.
– Złotym medalem za zasługi Departamentu Mniejszości Narodowych Republiki Litewskiej.
W 2006 roku Sabina Giełwanowska, ówczesna dziennikarka Radia „Znad Wilii”, otrzymała nagrodę „Orle pióro” przyznawaną polskim dziennikarzom na Litwie.

ADRIAN MARIUS GRANDT

Dla niego liczy się Człowiek – bez względu na jego wcześniejsze doświadczenia, jak i miejsce, w którym właśnie się znalazł. I w zasadzie tu powinna być kropka, bo wnikliwe oko od razu dostrzeże, jakimi wartościami w życiu kieruje się ADRIAN GRANDT.
Ale zdajemy sobie sprawę, że może ono nie odzwierciedlać ogromu pracy i zaangażowania, jakie wkłada we wsparcie innych i to na tylu płaszczyznach. Dlatego krótko podzielimy się tym, co czyni go wyjątkowym.
Jest inicjatorem i współzałożycielem stowarzyszenia Officium e.V., które zajmuje się wsparciem osób potrzebujących oraz budowaniem pozytywnych relacji polsko-niemieckich.
Przewodniczący stowarzyszenia „Aus der Stille in den Klang e. V.”, którego celem jest nauka gry na skrzypcach osób głuchoniemych.
Społeczny ławnik w Sądzie Pracy w Hanowerze, radny w hanowerskiej Radzie Okręgowej, jest także propagator kultury polskiej. Dyrektor Domu Seniora Viktor’s Rewident Margarethenhof w Laatzen.
Organizowane przez niego doroczne koncerty charytatywne „Polskie Boże Narodzenie” już dawno wpisały się hannowerską tradycję. W nich po prostu trzeba brać udział, bo podczas tych wydarzeń między ludźmi powstaje szczególna więź – buduje się wspólnota. A to, co bardzo cieszy to to, że widzą, czują i cenią to zarówno Polacy jak i Niemcy.
Szacunek i podziw budzi fakt, że co rok dochód z wydarzenia jest przeznaczany na rzecz takich instytucji jak Hospicjum Palium w Poznaniu (partnerskie miasto Hanoweru), szpital dziecięcy w Hanowerze, czy instytucje odpowiedzialne za wsparcie hanowerskiego środowiska bezdomnych, w którym dużą grupę stanowią Polacy.
Przez wielu jest określany jako „hanowerski Janosik”, bo potrafi przekonać tych, którzy mają więcej, by wsparli tych, którym się w życiu mniej powiodło.
Jak sam mówi o sobie:” Kiedy dostrzegam problemy, szukam rozwiązań i biorę sprawy w swoje ręce. Urodziłem się w Polsce, gdzie przeżyłem stan wojenny i dyktaturę. Jako dziecko późnych przesiedleńców poznałem statut uchodźcy. Wywodząc się ze śląskiej rodziny robotniczej, mocno osadzonej w religii katolickiej, zacząłem studiować teologię, by zostać księdzem. Prawdopodobnie połączenie miłości bliźniego z idealizmem zawiodło mnie później do opieki nad seniorami. Po kilku latach praktyki i studiach w zakresie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia kieruję od ponad 20 lat jednym z największych ośrodków dla seniorów w regionie Hanower. Nie była to gładka droga, wiele się nauczyłem, wiele musiałem znieść i to wszystko mnie ukształtowało”.
Jest skromnym człowiekiem o wielkim sercu, bardzo wrażliwym na biedę, krzywdę i niemoc innych.
Zgłaszając jego kandydaturę do tego wspaniałego konkursu chcemy, by o nim i jego pracy na rzecz naszej hannowerskiej społeczności dowiedział się cały świat.

JACEK GANCARSON

Jest zasłużonym Działaczem Światowego Kongresu Polaków oraz Kongresu Polaków w Szwecji. Jako dyrektor Biura Światowego Kongresu Polaków i koordynator projektów zrealizował liczne międzynarodowe projekty polonijne, w tym utworzenie systemu archiwizowania dokumentacji polonijnej przydatnego dla Polonii całego świata. Nadto uporządkował i przekazał do Polski do Archiwum Akt Nowych wartościowy zbiór dokumentacji Polonii Szwedzkiej.
Pan Jacek Gancarson prowadzi od 2017 r. stronę www.swiatowykongrespolakow, na której udostępniane są osiągnięcia i sylwetki zasłużonych Polaków z całego świata. Wraz ze swoją mama, architektem, która jest zasłużonym powstańcem warszawskim, organizuje liczne spotkania z młodzieżą, w tym na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej z udziałem członków i sympatyków Światowego Kongresu Polaków. Jest niezwykle kompetentnym i życzliwym Polakiem, z którego jesteśmy dumni. Aktywnie uczestniczy w organizowaniu pomocy na rzecz Polaków i Polonii, z uwzględnieniem ochrony ich praw (zwłaszcza praw mieszkaniowych), których bezpodstawnie byli pozbawiani z powodu wyjazdu za granicę.
Pan Jacek Gancarson jest działaczem Światowego Kongresu Polaków od r. 2017. Dał się poznać jako operatywny administrator naszego biura, inicjator i koordynator z sukcesem zrealizowanych wielu międzynarodowych projektów oraz współrealizator wielu akcji Światowego Kongresu Polaków.
Od 4 lat prowadzi naszą witrynę internetową LINK oraz zapewnia wsparcie komputerowe dla naszych członków. W ramach naszej organizacji ukończył kurs prowadzenia szkoleń online. Jacek Gancarson po ukończeniu Politechniki Warszawskiej i 10 latach pracy w 2 instytucjach naukowo-badawczych uzyskał w 1986 r. azyl polityczny w Szwecji, gdzie zdobył dalsze kompetencje w wiodących w branży organizacjach i uczelniach.
Mgr inż. Jacek Gancarson jest od r. 2018 aktywnym działaczem Światowego Kongresu Polaków e i re-emigrantem ze Szwecji, gdzie działał w polskich organizacjach niepodległościowych. Prowadzi witrynę inernetową naszej organizacji. Wspólnie podejmujemy inicjatywy na rzecz Polonii na wielu polach. Był koordynatorem i głównym wykonawcą 2 polsko-polonijnych projektów realizowanych ostatnio przez Światowy Kongres Polaków. W roku 2020 Świtowy Kongres Polaków z sukcesem zrealizował dzięki koordynacji Jacka Gancarsona oraz dotacji KPRM projekt porządkowania i inwentaryzacji ponad 100-letniego archiwum Ośrodka Polskich Organizacji Niepodłegłościowych w Szwecji (15 m.b.) znacznie rozszerzając zakres prac o konserwację i zabezpieczenie zbioru oraz o nadanie mu charakteru archiwum pretendującego do sformalizowanej współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.
W wyniku projektu cały zbiór dokumentów został uroczyście przejęty przez Archiwum Akt Nowych: LINK W r. 2021 Jacek realizował kolejny projekt Światowego Kongresu Polaków: „Renowacja grobu szefa Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, płk. Józefa Hartmana w Londynie”. Ze względu na pandemię koordynował projekt i realizował współpracę z organizacjami polonijnymi i ambasadą RP. w Wielkiej Brytanii całkowicie zdalnie. Renowacja grobu została zwieńczona uroczystym złożeniem wieńców przez reprezentacje Wojska Polskie Ambasady RP i organizacji polonijnych w W. Brytanii: LINK Nadal utrzymuje współpracę z organizacjami niepodległościowymi w Szwecji. Od roku 1996 prowadził w Szwecji działalność rozwojową w dziedzinie inżynierii internetowej. Ma doświadczenie w konfiguracji internetowych forów dyskusyjnych. Zrealizował szereg projektów wirtualnych spacerów i panoram sferycznych 360 m.in. dla Sejmu RP i Biura Promocji m. st. Warszawy LINK Zrealizował też internetową prezentację 1000 starych map z kolekcji Muzeum Polskiego w Rapperswil. Od roku 2010 prowadził samodzielne badania w archiwach szwedzkich, rosyjskich i polskich zwieńczone wystąpieniami na konferencjach międzynarodowych oraz publikacjami w naukowych i popularno-naukowych czasopismach szwedzkich, polskich i rosyjskich. W czerwcu br. odbył na prośbę Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej kwerendę w 3 polskich i jednym brytyjskim archiwach w Londynie skąd uzyskał ok. 1000 skanów dla celów publikacji o szkoleniu i organizacji Cichociemnych w czasie II wojny światowej.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom III edycji konkursu!