Uczestnicy

 

Drodzy Państwo

Przedstawiamy pierwszą kandydatkę w plebiscycie

Osobowość Polonijna Roku im.Edyty Felsztyńskiej.

Pani Katarzyna Braciszewicz  z Hiszpanii.

 

 

Katarzyna Bracisiewicz jest nauczycielem i dyrektorem polonijnej szkoły, a także
prezesem Polskiego Stowarzyszenia im. Karola Wojtyły w Segovii.
Od początku swojego pobytu w Hiszpanii aktywnie włączyła się w propagowanie
polskiej kultury. Jako osoba obdarzona niezwykłą łatwością w komunikowaniu się z
innymi, dociera do społeczności polskiej i hiszpańskiej, zarażając pomysłami,
których celem jest wspólne dobro.
Niezwykle uwrażliwiona na cierpienie i potrzeby innych, nie ustaje w poszukiwaniu
rozwiązań problemów, zachowując przy tym niezwykłą skromność.
Jej praca na rzecz Polonii w Segovii i w Hiszpanii jest bardzo dobrze znana również
w innych częściach Europy. Dla niej ważne jest jednoczenie Polaków, dlatego jako
osoba kreatywna jest pomysłodawczynią wielu projektów.
Choć jej praca jest doceniana przez większość społeczności polonijnej, to nierzadko
spotyka na swojej drodze przeszkody. Dzięki swoim niezłomnym wartościom i jako
osoba posiadająca wyjątkowy charakter, zachowuje stanowczą postawę w obronie
swoich ideałów.
Jej postać, piękna i szlachetna, jest godna do naśladowania. Dla nas to polonijna
osobowość roku 2021.

 

 

 

 

 

Kolejną kandydatką w plebiscycie

Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej

Pani Karolina Badura – USA

 

 

Karolina Badura  jest dyrektorem Szkoły Języka Polskiego im. Jana Korczaka e Prowidence USA

Dzięki jej zaangażowaniu szkoła działała i działa nawet w tudnym okresie pandemii.

Potrafiła zapewnić dzieciom naukę i zainteresowanie szkołą.

Podejmuje również inicjatywy ,które integrują lokalną Polonię.

Kobieta o wielkim sercu i patriotyżmie.

Dziękujemy za zgłoszenie.

 

 

 

 

 

Nastepna kandydatka w plebiscycie

Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej

Pani Małgorzata Płochotnik – Związek Polaków na Ukrainie

Odeski oddz.im. Adama Mickiewicza

 

 

Karolina Płochotnik

Zaczęła swoją aktywną działalność w Związku Polaków na Ukrainie Oddziałe im.
Adama Mickiewicza w Odessie w 2007 roku jako chórzystka chóru
„Niezapominajki” i tancerka w kółku „Jutrzenka”. Od 2010 do 2014 roku została
reżyserem oraz kierownikiem Studia teatralnego „POLONIKON”.
Wyreżyserowała sztuki klasyczne oraz autorskie: „Miłość wszystko zwycięża”
(2010), „Tais z Aten” (2011), „Awangarda” (2012), „Damy i Huzary” (2014).

W 2015
roku studio teatralne zmieniło swoją nazwę na Studio Teatralnej Antrepryzy
„POLOT”. Też w styczniu 2015 roku zajmowała się organizacją wydarzenia
„Festiwal Kolęd”.W okresie od 2015 do 2018 r. były przedstawione premiery sztuk:
„Witajcie w naszej bajce” (wg Jana Brzechwy) (2016), „ Mój Chopin” (2016),
„Teatr” (wg W.Maughama) (2017), „Mam być wolny” (2018). W kwietniu 2015
roku Studio Teatralnej Antrepryzy brało udział w II Międzynarodowym Festiwalu
Ukraińskich Teatrów „Wschód-Zachód” w Krakowie (spektakl „ Damy i Huzary”) i
zostaliśmy laureatami festiwalu.

W kwietniu 2017 roku zostaliśmy zaproszeni na IV

Międzynarodowy Festiwal Ukraińskich Teatrów „Wschód-Zachód” w Krakowie
(spektakl „Teatr”) – zwyciężyliśmy w nominacji „Nadzieja dla teatru” oraz
otrzymaliśmy laureactwo festiwalu. W czerwcu 2017 roku dostaliśmy zaproszenie
na III Festiwal Polskiej Kultury w Jużnoukraińsku, a już w listopadzie zostaliśmy
laureatami XVIII Festiwalu „Teatralna Sesja” w Dnieprze. W 2018 roku znów byli
zaproszeni na IV Festiwal Polskiej Kultury w Jużnoukraińsku. Dwukrotnie graliśmy
swoje spektakle („Teatr” w kwietniu 2017 r., „Mój Chopin” w lutym 2018 r.) w
Ośrodku Kultury w Dzielnicy Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy. W 2016 roku
została organizatorem projektu „Turniej Rodzinny „Wszyscy Polacy to jedna
rodzina”, który odbył się po raz pierwszy w grudniu 2016, II edycja odbyła się za rok
w październiku 2017, a III edycja – w marcu 2019. W maju 2017 r. została jedną z
organizatorek wydarzenia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja „Witaj Maj, Trzeci
Maj”.W lutym 2018 r. brała udział w XI Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy
Polskiej dla mieszkańców Ukrainy w m. Łucku. W czerwcu 2018r. – w
Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „Na językach”. W 2019 roku wcieliła się
w rolę polską przemytniczkę w filmie „ Siostry”. W 2020 roku jej zespół został
nominatem Międzynarodowego Teatralnego Festiwalu w Kijowie „TEATR.NET”.
W grudniu ubiegłego roku zrealizowała projekt „Telewizyjne Przedstawienie
Teatralne”, który powstał na VI Forum Młodych Polaków na Ukrainie.
W 2019 roku została zwycięzcą nagrody „Młodzież twórcza Odessy” w kategorii
“Osobowość twórcza roku 2019”.

Dziękujemy za zgłoszenie

 

 

 

 

Następnym kandydatem w plebiscycie

Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej

Jest

Pan Paweł Bury – Irlandia

 

Paweł Bury. To barwna postać na polonijnej mapie Irlandii.
Dziennikarz, publicysta, operator filmowy. Kocha muzykę,
jest pasjonatem wszystkiego co związane z realizacją
telewizyjną i tym kanałem opisywania świata.
Od wielu lat tworzy kanał „Music Dublin / Muzyczny Dublin”,
który jest kulturalno – muzyczną wizytówką życia irlandzkiej
Polonii.

Oprócz rozmów z gwiazdami polskiej estrady, filmu i
teatru Pawła Burego interesuje także los naszych rodaków,
których wiatry rzuciły na Szmaragdową Wyspę.
Aby doskonalić swój warsztat ukończył krakowską Szkołę
Filmową AMA, na wydziale operatorskim.

Jak twierdzi łatwo
nie było by pogodzić pracę zawodową i pasje na Wyspie z
regularnymi (co dwa tygodnie) naukowymi podróżami do
Krakowa.
Często powtarza że robienie tego, co się kocha wymaga od
nas wysiłku i organizacji. Ale radość z osiągnięcia celu osładza
absolutnie wszystko. „Rób to co Kochasz” to jego domena
życiową.

Dziękujemy za zgłoszenie

 

 

Kolejną kandydatką w plebiscycie

Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej

Pani Justyna Ewa Socha z Niemiec

Justyna Socha ukończyła  Uniwersytet wydziału Przedsiębiorczości Polonii we Frankfurcie

Jest organizatorką wielu inicjatyw polonijnych , spotkań dla dzieci i dorosłych.

Mocno zaangażowana na rzecz kobiet i Polonii na świecie.

Jest sędzią honorowym w sądzie w Monachium.

Dziękujemy za zgłoszenie.

 

 

Kolejna kandydatka w plebiscycie

Osobowość Polonijna Roku im Edyty Felsztyńskiej

Pani Sophie Delest – Niemcy

 

 

Sophie Delest

Urodzona w 1982 roku w Łodzi. Magister germanistyki, MA Sc profesjonalnej komunikacji
międzykulturowej, tłumaczka, artystka, dziennikarka mediów polonijnych, blogerka i
aktywistka.

Pochodzi z Łodzi, ale los rzucał ją w różne miejsca: mieszkała w Warszawie,
Magdeburgu, Berlinie, Rydze i Celle. Obecnie żyje w Brunszwiku, skąd prowadzi audycje w
polonijnym programie PolenflugNeo hanowerskiego radia Flora.

Sophie jeszcze mieszkając
w Polsce aktywnie działała na rzecz promocji Polski za granicą oraz budowy mostu
porozumienia między różnymi kulturami. Emigracja sprawiła, że działalność tą
zwielokrotniła w wielu sferach. Aktywnie angażuje się na rzecz Polonii w ramach
działalności Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia POLDEH e.V. w Brunszwiku. Pracowała
w Bundestagu w biurze posła Sönke Rix, który był członkiem polsko – niemieckiej grupy
oraz kierownikiem komisji do walki z neonazizmem, gdzie jako Polka starała się przedstawić bolączki migrantów w Niemczech.

Jest autorką wielu projektów
integracyjnych, kulturalnych i artystycznych, którymi propaguje inkluzję, tolerancję,
świadomość demokratyczną oraz porusza ważne i aktualne społeczne problemy.
Niejednokrotnie analizuje w nich przyczyny wykluczenia społecznego migrantów,
wskazuje na miejsca, w których powstają rysy w społeczeństwie wielokulturowym.
Aktywnie wprowadza migrantów o gorszym starcie w życie społeczne w Niemczech i dba,
by stali się aktywnymi członkami tamtejszego społeczeństwa obywatelskiego. Młode
pokolenia wychowuje w duchu tolerancji, otwartości oraz poszanowania dla naszej planety.
Wraz z mężem Andreasem Moser prowadzi także od kilku lat polsko – niemiecką wymianę
młodzieży. W wolnym czasie wraca do swojej pracy z czasów studiów: jako pilot wycieczek
i przewodnik miejski po Łodzi i Warszawie pokazuje obcokrajowcom naszą ojczyznę.

Dziękujemy za zgłoszenie

 

 

 

 

 

Nasza kolejna kandydatka w plebiscycie

Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej

Pani Christina Masalska – Wilno

 

 

Krystyna (Christina) Masalska jest jedną z tych osób, która poświęca swój własny czas i
potencjał na rzecz polskości na Litwie. Z wykształcenia jest nauczycielem historii, ma 20-
letni staż pracy pedagogicznej w polskich placówkach oświatowych w rejonie wileńskim na
Litwie. W 2021 roku obroniła stopień nauczyciela metodyka historii. Od 2010 r. jej stałym
miejscem pracy jest Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (rej. wileński,
Litwa), gdzie pracuje nie tylko jako nauczycielka, ale jest koordynatorką Samorządu
Uczniowskiego, która zachęca uczniów do udziału w różnych przedsięwzięciach oraz sama
jest aktywną inicjatorką konkursów, projektów.

Podsumowując jej pracę za ostatnie 5 lat, Krystyna zorganizowała 138 przedsięwzięć, 46 z
nich była inicjatorką. Są to różne projekty, konkursy, wystawy, wycieczki. Krystyna ma 30
dyplomów, podziękowań od dyrektorów placówek oświatowych, w tym również
podziękowania kierownika Wydziału Oświaty rej. wileńskiego, merostwa rej. wileńskiego,
ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu Litwy oraz inne.
Na szczególne wyróżnienie zasługują następujące prace na rzecz polskości na Litwie:
od 2017 r. prowadzi swoją stronę internetową na facebooku – Przewodnik po Wilnie i
Trokach. Krystyna Masalska. Jei drugim zawodem jest przewodnik wycieczek II kategorii.
Prowadzi wycieczki dla grup dorosłych i dziecięco-młodzieżowych z Polski:

Od 2020 r. jest moderatorem grupy na Facebooku – Polska Szkoła Wirtualna na Litwie

W 2020 r. organizowała pierwszą wirtualną międzynarodową polonijną wystawę,
poświęconą Dniu Polonii i Polaków za granicą 2 maja i Dniu Konstytucji 3 Maja – ,,Kto ty
jesteś? – Polak mały?“

W 2020-2021 roku szkolnym była inicjatorką międzynarodowego projektu [email protected]
Młodzieżowa. Edukacyjna. Wirtualna. Alternatywa, w której brały udział szkoły polonijne z
Litwy, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Polski.

Współautorka artykułu do czasopisma naukowego w 2020 r. Nr.1 ,,Polonia Inter Gentes”

W 2021 r. organizowała drugą międzynarodową polonijną wystawę, poświęconą Dniu
Polonii i Polaków za granicą 2 maja i Dniu Konstytucji 3 Maja – ,,Maj 2021”:

Jest inicjatorką i współorganizatorką pierwszego międzynarodowego albumu ,,Kto ty
jesteś?…“, dzięki któremu Krystyna Masalska była wśród laureatów konkursu
Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska” – „Polska to dla mnie…”.

Na dany moment Krystyna Masalska jest jedną z dwóch przedstawicieli Litwy, biorących
udział w II Internetowym Forum Polonijnym, termin realizacji do grudnia 2021 r.

piszą o niej również Polskie media.

Dziękujemy za zgłoszenie

 

 

Kolejna kandydatka w plebiscycie

Osobowość Polonijna Roku im . Edyty Felsztyńskiej

Pani Marzena Nowak – Berlin

Dobrze jest mieć choć jeden adres, pod który można zawsze pójść i mieć pewność, że
zostanie się przyjętym. Dobrze jest też mieć choć jeden numer telefonu pod którym zawsze
jest ktoś, do kogo można zadzwonić i kto się odezwie bez względu na porę dnia, bez
względu na wszystko!
Taki adres, czy numer telefonu to adres i numer Marzeny Nowak – Kobiety Instytucji,
założycielki kobiecego stowarzyszenia Polki w Berlinie e.V.., członkini Frauenbeirat w
Pankow, zalozycielki pod 30 grup na FaCEBOOK, wolontariuszki i spłecznika.
Podobno jej doba tez ma 24 godziny. Podobno.
Będąc emigrantką z Polski Marzena Nowak przeszła dokładnie taką samą drogę, jak wiele kobiet, które mogą obecnie liczyć na jej pomoc; ponad politycznymi podziałami, bez względu na wyznanie, w jakim są wieku czy na jakim etapie życia.
Jej główne motto to: nie oceniamy- pomagamy mądrze.
Wiedziała, że droga kobiety na emigracji jest podwójnie ciężka i że to kobiety właśnie
muszą włożyć o wiele więcej wysiłku, by odnaleźć się w nowym miejscu, kulturze i
środowisku. Dlatego Wszystkie starania i działania Marzeny skoncentrowane są obecnie na
ułatwieniu kobiecej community mniej bolesnej i szybszej integracji w nowym kraju a
szczególnie w wielokulturowym, mieście jakim jest Berlin, który stawia przed
nowoprzybyłymi niełatwe wyzwania. Integracja ze społeczeństwem niemieckim przy
jednoczesnym zachowaniu swojej wyjątkowej tożsamości kulturowej to główny cel tych
działań.
Problemy z realizacją zawodową, uznawanie dyplomów, zdrowie (również emocjonalne),
dzieci i rodzina, własny rozwój czy biznes. Do tego dostęp do specjalistów, również
polskojęzycznych i Networking; to właśnie dzięki Marzenie Nowak powstał w Berlinie cykl
spotkań polskojęzycznych doradztw a także na bieżąco aktualizowana jest baza kontaktów,
niespotykana w żadnej polskojęzycznej organizacji, która umożliwia komunikację z
całym system berlińskich instytucji i urzędów.
Dotyczy to nie tylko wspomnianej już wyżej integracji wewnątrz polskiego środowiska ale
przede wszystkim możliwość szybkiego zaaklimatyzowania się i odnalezienia wśród
niemieckiej i wielokulturowej berlińskiej społeczności. Wszystko to, to tematy, którym
Marzena poświęca od lat najwięcej uwagi i znajduje realne rozwiązania różnorakich
trudności, z jakimi spotykają się emigrantki stawiając pierwsze kroki w Berlinie.
Jej otwartość na pomysły i inicjatywy kobiet, współpraca z organizacjami innych
narodowości a co chyba najważniejsze umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby kobiecych
środowisk, pozwoliło w ramach stowarzyszenia Polki w Berlinie e.V.. zorganizować i
przeprowadzić (dzięki zaangażowaniu wielu ekspertek z różnych dziedzin) takie projekty jak:
– Cykl wykładów i warsztatów ‚‚Kształcenie dla zdrowia i kariery”.
(oczywiście z dodatkową organizacją opieki na dziećmi),
– ”Rodzina w Berlinie” wraz z telefon zaufania- psychologiczną infolinią, która zyskała
szczególne znaczenie w czasie pandemii
– 'Poradnik „Polka w Berlinie”, wyjątkowe kompendium wiedzy i doświadczeń stworzone
przez emigrantki dla emigrantek, który doczekał się już 3 wznowień i jest na bieżąco
uaktualniany, dostępny za darmo w wersji drukowanej i elektronicznej. Zawarte są w nim
obszerne informacje z takich dziedzin jak: miejsca integracji i kultury, system edukacji
szkolnej, rozwój dzieci i ich prawa, system kształcenia, nauka języka niemieckiego,
uznawanie i respektowanie kwalifikacji zawodowych, praca i kształcenie zawodowe dla
dorosłych, zdrowie i system opieki zdrowotnej, abc rodzica w Berlinie, wielojęzyczność),
– rozpowszechnianie wiedzy o Jugendamt i możliwości współpracy z niemieckimi urzędami.
Wydanie broszury informacyjnej, która wyjaśnia i zwalcza stereotypy wyobrażeniowe
wśród Polaków na temat tej instytucji.
– A ostatnio: „Kobieca Manufaktura Rozwoju” – Networking w Berlinie – Projekt, który
powstał z potrzeby stworzenia przestrzeni do wymiany myśli, otwartych dyskusji oraz
kobiecych spotkań a także cykl warsztatów i szkoleń organizowanych na platformie zoom.
(więcej na stronie: www.polkiwberlinie.de,która została przystosowana również dla osób niepełnosprawnych).
Od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora w pracy. Bo spotkanie, bo ktoś dzwoni,
ktoś coś potrzebuje, trzeba jechać i pomóc, zorganizować. Do tego zaangażowanie w akcje
dobroczynne i wolontariat.
I pośród tego wszystkiego jeszcze czas na kawę, ot tak po prostu, po przyjacielsku, bo któraś
z nas właśnie tego potrzebuje.
Pandemia postawiła pod znakiem zapytania dotychczasowa działalność stowarzyszenia,
wielu pomysłów nie udało się zrealizować. Marzena, we współpracy z kobietami, które
chciały się zaangażować zareagowała na potrzebę chwili. Lockdown i pandemia pokazały, że
głównym problemem kobiet stała się przemoc domowa. I znów dzięki sieci kontaktów,
zaangażowaniu i szybkiej reakcji udało się pomóc wielu kobietom.
Stowarzyszenie Polki w Berlinie działa już 8 lat. Marzena, na rzecz kobiecej i polskiej
community – drugie tyle. I wszystko organizowane jest z domowego biura, nie rzadko nawet
z samochodu bo Polki nie mają swojej siedziby, aktora pozwoliła by prowadzić kolejne
projekty na jeszcze szersza skale.
Zaangażowanie Marzeny, przez lata zdobywana wiedza i doświadczenie a także po prostu
dobre serce jest inspiracją i realnym wsparciem dla kobiet które miały szczęście spotkać ja
na swojej drodze. Jako członkinie stowarzyszenia, i nie tylko ale przyjaciółki i koleżanki,
których drogi szczęśliwie skrzyżowały się z tą niezwykłą osobą, zgłaszamy niniejszym
kandydaturę Marzeny Nowak w konkursie ”Osobowość Polonijna Roku im. Edyty
Felsztyńskiej ” będąc przekonanymi, że zasługuje ona w pełni na uznanie za swoją pracę
na rzecz kobiet, równouprawnienia, rozsądnej integracji i wyrównania szans.
Podobno nie ma ludzi niezastąpionych. Ale tylko podobno!

Dziękujemy za zgłoszenie

 

 

 

Kolejna z kandydatek w plebiscycie

Osobowość Polonijna Roku im Edyty Felsztyńskiej

Pani Kinga Berdzik de Ortiz – Meksyk

 

Kinga Berdzik de Ortiz i od 9 lat mieszka w meksykańskim mieście Leon. Urodziła się w Legnicy, studiowała resocjalizacje w Zielonej Gorze i była AuPair w USA gdzie poza praca, studiowała język angielski. Jeste z tak zwanej emigracji serc i to właśnie miłość zdecydowała o przeprowadzce do kraju tortilli i tequili.

Jej pasją jest poznawanie inspirujących i motywujących do działania ludzi, którzy pojawiają się na mojej drodze naprawdę często.
Jeste autorka projektu Polki na 7 kontynentach, który od ponad roku pozwala jej i wielu wspierającym mnie osobom poznawać świat, kulturę wielu krajów dzięki opowieściom Polek, które podobnie jak ja zdecydowały się na życie daleko od ukochanej Ojczyzny. Uczę języka angielskiego i hiszpańskiego a poza tym przekazuje wiedzę i wspieram młode biznesy w świecie Social Media.
Czuje się ambasadorka Meksyku i dzięki serii „AleMeksyk! Jest piękny”  walczy ze stereotypami i negatywnym odbiorem kraju który stał się moim drugim domem.
Organizuje spotkania polonijne oraz wspiera i pomaga Polkom na emigracji.
Reprezentuje Polskę w Meksyku.

 

 

Nastepna kandydatka w plebiscycie

Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej

Pani Olga Nafikowa  – Uzbekistan

 

 

Uzbekistańska biografka wielkiej polskiej piosenkarki Anny German – Olga Nafikowa
(pseudonym Olgana) od wielu lat popularyzuje w swoim kraju Uzbekistanie imię Anny German,
jako jednej z jasnych przedstawicielek Polskiej Kultury.
Olgana po raz pierwszy usłyszała głos Anny Germ, gdy miała 6 lat. Dziewczyna zaczęła
zbierać płyty piosenkarki i artykuły o niej. Sama zaczęła uczyć się języka polskiego.
Miłość do Anny German nie minęła przez lata. Po zostaniu profesjonalną dziennikarką
Olgana oficjalnie zajęła się poszukiwaniem informacji o pobycie rodziny Anny w Uzbekistanie,
zbierając wspomnienia naocznych świadków jej wystąpień.
Olgana zaczęła publikować w lokalnych mediach artykuły o Annie German i organizowała
wieczory jej pamięci.
Po tym, jak w 2015 roku Olgana została członkiem Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego
"Śwetlica  Polska", jej działalność znalazła swoje źródło.
Z pomocą Ambasady RP w Taszkencie Olgana zorganizowała i przeprowadziła wielkie
koncerty wystawy fotograficzne pamięci piosenkarki w stołecznych teatrach w latach 2015,
2016, 2018.
W lutym 2016 roku w Moskwie ukazała się książka "100 wspomnień o Annie German", w
której Olgana była autorką wielu artykułów i redaktorką literacką.
W czerwcu 2017 w Zielonej Górze odbyło się spotkanie trzech biografów Anny German –
polskiej (Mariola Pryzwan), uzbeckiej (Olgana Nafikowa) i rosyjskiego (Iwan Iljiczow).
W sierpniu 2019 roku Olgana i rosyjski biograf Anny German Iwan Iljiczow uroczyście
otworzyli stoisko piosenkarki w Muzeum mennoniów w Chiwie.
W lutym 2020 roku Olgana wraz z Państwową Filharmonią Republiki Uzbekistanu
zorganizowała koncert pamięci Anny German w najlepszej stołecznej sali koncertowej
"Turkistan".
W lutym 2021 roku, w rocznicę 85-lecia Anny German, Olgana prowadziła zajęcia
twórcze-wykłady dla Polonii w Taszkencie.
Dziś Ogana pracuje obecnie nad książką «Wróć do Urgenchu?» – o latach dziecięcych
piosenkarki spędzonych w Uzbekistanie, Kazachstanie i Kirgistanie.
Olgana poświęca dużo czasu na pracę z młodzieżą "Świetlicy Polskiej". Organizuje
wieczory twórcze, na których opowiada o sławnych Polakach, a także różne konkursy
popularyzujące Polska Kulturę.

Dziękujemy za zgłoszenie

 

 

 

 

Kolejna kandydatka do plebiscytu

Osobowość Polonijna Roku im Edyty Felsztyńskiej

Pani Sylwia Piątek – Belgia

 

Sylwia Piątek jest osobą działającą na rzecz Polaków w Antwerpii.

Organizatorka Spotkań dla kobiet.

Jest osobą wspierającą rodaków w rozwiązywaniu problemów, Prowadzi własną działalność ,pisze i wydaje książki.

Jest akredytowanym life coachem i mentorem,

Przykładem dla wielu osób że , można żyć na obczyźnie spełniając własne marzenia przy wspieraniu innych.

Dziękujemy za zgłoszenie

 

 

Kolejna kandydatka w plebiscycie

Osobowość Polonijna Roku im . Edyty Felsztyńskiej jest

Pani Helena Knapczyk – USA

 

 

Helena Knapczyk
Sybiraczka,  naczelna prezeska (na Stany Zjednoczone i Kanadę) Korpusu Pomocniczego Pań.
Żona łącznika spod Monte Cassino i naczelnego komendanta Stowarzyszenia Weteranów w Ameryce Wincentego Knapczyka.
Wraz z mężem wydała  książkę ,,Śladami losu – wędrówka przez 4 kontynenty.
Wielokrotnie odznaczona i uhonorowana również przez Prezydenta RP
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski został przyznany Helenie Knapczyk „za wybitne zasługi w działalności na rzecz popularyzowania polskiej kultury, oraz za rozwijanie polsko-amerykańskiej współpracy”
Musimy o tym wiedzieć i pamiętać , bo Polska żyje w nas !!! , a Pani Helena jest naocznym świadkiem naszej historii.

Helena Knapczyk jest jednym z nielicznych już świadków martyrologii narodu polskiego podczas drugiej wojny światowej oraz zsyłki naszych rodaków na Sybir. Znana jest także jako aktywna działaczka polonijna w Ameryce Północnej, a zwłaszcza w stanie Connecticut, gdzie mieszka od 1959 r.

Od prawie 30 lat – powtórzmy – jest naczelną prezeską (na Stany Zjednoczone i Kanadę) Korpusu Pomocniczego Pań działającego przy Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Funkcję tę pełni od 1991 r.; wcześniej przez 3 lata była wiceprezeską tej organizacji, a działa w niej od 1962 r. Poza tym na początku lat 70. ubiegłego wieku założyła i przez wiele lat prowadziła – działający do dzisiaj w Bridgeport w stanie Connecticut – zespół taneczny „Orlęta”

Jak mówi Pani Helena
szanujmy się , szanujmy nasz kraj bo , oni dla nas za niego walczyli.

 

 

Przedstawiamy kolejnych kandydatów w plebiscycie

Osobowość Polonijna Roku im Edyty Felsztyńskiej

Pani Katarzyna Tołstych  – Niemcy

 

 

Katarzyna Tołstych jest pomysłodawczynią i koordynatorką  Polonijnego Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Rozwoju.

Polonijne Centrum to miejsce zrzeszające Polaków mieszkających w Niemczech, to miejsce integracji, aktywizacji zawodowej i szeroko rozumianego rozwoju (kursy zawodowe, szkolenia językowe, treningi umiejętności społecznych, warsztaty psychologiczne, zajęcia edukacyjne dla dzieci). Naszą misją to możliwość poznania i inspirowania Polaków przez Polaków. Zbudowanie płaszczyzn do wspólnych projektów, rozwoju, przedsiębiorczości, szerzenia kultury i tradycji polskiej.

 Katarzyna znana jest głównie jako psycholog mało kto wie, że podczas pandemii udzielała bezpłatnych wizyt i interwencji kryzysowych najbardziej potrzebującym. Organizowała zbiórkę rzeczy na poczet polskiej rodzinny będącej w ekstremalnie trudnej sytuacji życiowej Zawsze na posterunku i w pełnej gotowości, by nieść pomoc innym. Przez cały ten rok charytatywnie współtworzyła grupę wparcia dla Kobiet, przy jednoczesnej pracy zawodowej i społecznej na rzecz naszego Stowarzyszenia (pisanie projektów i pozyskiwanie grantów na rzecz działalności centrum) Motywowała i wspierała również nas, kiedy pandemia podcinała nam skrzydła. Katarzyna łączy w sobie: energie, siłę i determinację widzianą w jej działaniu wymaga, ale wiele też daje! Jest spontaniczna, twórcza i bardzo przebojowa wytrwała w realizowaniu postawionych sobie celów łatwo nie odpuszcza. Jednocześnie jest kobietą niezwykle delikatną, o łagodną i ciepłym usposobieniu

Prywatnie jest żoną i mamą pasjonatką wypraw i podróży, hiszpańskich seriali, pożeraczką książek i miłośnicą płyt winylowych

Dziękujemy za zgłoszenie

 

 

 

 

Kolejną kandydatką w plebiscycie

Osobowobowość Polonijna Roku im Edyty Felsztyńskiej jest

Pani Katarzyna Orzech śpiewaczka operowa sopran – Włochy

 

Katarzyna Orzech – Katerina Orzech śpiewaczka operowa sopran.
Urodzona w Wałbrzychu .
Śpiew jest sposobem wyrażania się.
Była uczniem jednocześnie do dwóch szkół , muzycznej i chemicznej…te dwa zawody mają dużo wspólnego….obydwa wymagają cierpliwości i precyzji…..
Potem wbrew wszystkim wybrałam na studia kierunek muzyczny….
Po studiach magisterskich w Gdańsku kontynuowała edukację
w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie ukończyła studia podyplomowe pod kierunkiem Christiana Elssnera.
Na swojej drodze muzycznej spotykała wiele osób które na krótszy lub dłuższy czas towarzyszyły jej w rozwoju muzycznym…..każdy z nich wniósł do jej życia artystycznego coś wartościowego i cennego.
Kasia to bardzo serdeczna i szczera osoba ,znana w środowisku polonijnym.
 Katarzyna Orzech od wielu lat angażuje się w działalność polonijną biorąc udział w wielu wydarzeniach i akcjach charytatywnych organizowanych  przez Polaków za granicą.

Niektóre z uroczystości w których uczestniczyła

W 2018 śpiewanie hymnu na obchodach z okazji święta 100  lecia niepodległości w ambasadzie.  2019 koncert kościele św. Stanisława  

2020 koncert w Bazylice Św. Pankracego  

(wcześniej, w 2017 koncert z chórem).  

Katarzyna współpracuje również

– od 2018 roku ze Stowarzyszeniem Teatralnym Trykot.  ze Stowarzyszeniem Le Rondini. 

Brała też udział w Narodowym Czytaniu, koncercie z okazji 100  lecia kontaktów dyplomatycznych między Włochami i Polską,  wykonując utwory polskich kompozytorów t. j. Chopina,  Moniuszki, Niewiadomskiego, Karłowicza. Lata 2017, 2018, 2020.  

Prowadzi również swój autorski projekt poświęcony Madonnie. Kasia ma cudowny głos.

To świetny kandydat w plebiscycie na Osobowość Polonijną Roku im Edyty Felsztyńskiej.

Dziękujemy za zgłoszenie

 

 

 

Kolejną osobą w plebiscycie

Osobowość Polonijna Roku im Edyta Felszyńskiej jest

Pani Małgorzata  Müller   – Niemcy

 

 

Małgorzata  Müller

Wyksztalcenie: Studia magisterskie. Germanistka, Romanistka, Literatura
średniowiecza, RWTH Aachen, Studia zaoczne na: Aristotelis Uniwersytecie w
Thessalinikach Erasmus w Hiszpanii, Włoszech, Portugalii.
Dyrektor Wydziału Językowego na uniwersytecie ludowym w Eschweiler.
Autorka pierwszych na Świecie podręczników do nauki kilku jeżyków obcych na raz.
Pisze oraz wydaje książki do nauki języków w 6 językach.
Wydaje dwujęzyczne płyty CD do języków romańskich.
Publikacje naukowe.

 

 

 

 

Następną kandydatką w plebiscycie

Osobowość Polonijna Roku im Edyty Felsztyńskiej jest

Pani Lidia Helena Grüner

 

 

 

Lydia Helene Grüner, mieszka w Niemczech, a konkretnie w Nadreni Północnej Westfali. Do Niemiec przyjechała z Polski w latach 90. Po skończeniu intensywnego kursu języka niemieckiego podjęłam studia prawnicze na uniwersytecie w Bonn. Po pomyślnym ukończeniu studiów i aplikacji adwokackiej w sądzie w Kolonii, otworzyła swoją kancelarię, którą prowadzę już prawie 20 lat. Specjalizuję się przedwewszystkim w prawie rodzinnym i prawie pracy. Dewizą mojej kancelarii jest jak najlepsza pomoc dla ludzi w potrzebie. Dużo rodaków nie wie że pomoc adwokacka w Niemczech nie zawsze jest płatna. Dla osób z małymi dochodami istnieje możliwość zwolnienia z opłat sądowych i adwokackich.

Osoba o wielkim sercu ,która wspiera Polonię w Niemczech. Angażuje się w działalności charytatywne ,często udziela darmowych porad, zaangażowana w pomoc na rzecz powodzian w Niemczech.

Dziękujemy za zgłoszenie

 

 

Kandydatka w plebiscycie

Osobowość Polonijna Roku im Edyty Felsztyńskiej

Pani Agnieszka Zagórska – Kanada

 

 

Agnieszka Zagorska jest obecnie urzędującym Prezes Związku Podhalan w Kanadzie.

 Agnieszka wnosi do organizacji pozytywną energię i nieustannie dąży do znajdowania nowych i nowoczesnych sposobów nawiązywania kontaktów z młodszymi pokoleniami,

oraz promowania swojej kultury wśród kolejnych społeczności w Kanadzie i za granicą

Wśród niezliczonych działań Agnieszki związanych z promowaniem kultury Podhala są m.in.

– Prowadzenie i uczestniczenie wraz z dygnitarzami w wydarzeniach integracyjnych odbywających się w Konsulacie Polskim w Toronto, takich jak 100lecie Związku Podhalan w Polsce – Prowadzenie otwarcia sześciu nowych oddziałów Związku Podhalan w Kanadzie, w tym w Mississauga, Cambridge, Oshawa i Orangeville. – Promowanie sztuki podhalańskiej wśród szerokiego grona odbiorców, m.in. poprzez organizowanie dużych imprez z udziałem góralskiej i polskiej muzyki i pieśni czy kierowanie dystrybucją góralskiego filmu dokumentalnego na terenie Kanady dla społeczności anglojęzycznych. – Dzielenie się efektami pracy i osiągnięciami organizacji z mediami drukowanymi, telewizyjnymi i internetowymi w Calgary, Vancouver, Chicago i Polsce – Znajdowanie sposobów na wspieranie lub współpracę z innymi organizacjami, takimi jak Federacja Polek w Kanadzie, Festiwal Filmów Polskich EKRAN Toronto, Fashion Circuit oraz Kanadyjsko-Polska Izba Handlowa.

Agnieszka jest nieustępliwą promotorką, aktywistką i liderką kultury, która posiada niesamowitą umiejętność łączenia ludzi z różnych stron świata, a jej praca i osiągnięcia związane z promocją podhalańskiego folkloru, pieśni, tańca, gwary i tradycji są godne podziwu.Dla nas to świetny kandydat na  „Osobowość Polonijn\a Roku im. Edyty Felsztyńskiej

Agnieszka Zagórska jest pośrednikiem w obrocie nieruchomościami z ponad 18letnim doświadczeniem, ale przede wszystkim jest przedsiębiorcą z krwi i kości, dumną polską góralką i matką, orędowniczką kobiet i niezmordowaowaną propagatorką swojej kultury.

Dziękujemy za zgłoszenie

 

 

 

Kolejną kandydatką w plebiscycie na

Osobowość Polonijną Roku im Edyty Felsztyńskiej jest

Pani Aneta Malinowska – Włoch

 

Aneta Malinowska ,to kobieta pełna pomysłów ,serdeczna i ciepła mocno działająca na rzecz Polonii.

Korespondent polskiego portalu ,,Polacy we Włoszech,, Od kilku lat prowadzi  grupę w Bolonii Polacy z Bolonii i okolic grupa integracyjno/informacyjna ma za zadanie informować o ważnych wydarzeniach, pomoc osobom w potrzebie w różnych sytuacjach życiowych ,wymiana informacji pożytecznych dla mieszkańców Bolonii i okolic   ,organizacja spotkań polskich ,itp. Wielokrotnie reprezentuje Polskę na wystawach fotograficznych i malarskich. Założycielka projektu promującego polskość ,, Polskie Dumne Kobiety na świecie,, ,projekt przedstawia obraz polskiej kobiety  za granicą ,która nigdy nie zapomniała o  swoich korzeniach i jest dumną Polką na  świecie. Projekt polega na portretowaniu kobiet, pochodzących z Polski, których losy tak się potoczyły, że żyją poza ojczyzną, w dowolnym miejscu na świecie. Celem jest zaprezentowanie w ujęciu przekrojowym zbiorowego portretu kobiet, świadomych swoich korzeni i odczuwających dumę ze swojego polskiego pochodzenia.

 

 

 

 

Kolejny kandydat w plebiscycie

Osobowość Polonijna Roku im Edyty Felsztyńskiej

Pan Pier Luigi Consorti – Włochy

 

 

Pier Luigi Consorti

Urodzony w 1968 roku, Pier Luigi Consorti mieszka we Włoszech, posiada OBYWATELSTO
włoskie ale także POLSKIE. W 1996 r. ukończył studia na włoskim Uniwersytecie w Urbino,
uzyskując tytuł magisterski z pracy: „Proces prywatyzacji przemysłowej w Polsce”, w 2012 studia
magisterskie na Uniwersytecie w Bolonii oraz w 2013 i w 2014 studia podyplomowe w zakresie
współpracy międzynarodowej na uniwersytetach w Teramo i Urbino. W 1995roku ozenił się z
Polką i ich dwie córki posiadają podwójne nazwisko włosko-polskie.
Na terenie Włoch promuje polską kulturę: był współorganizatorem licznych wystaw i spotkań w
Forli i okolicach: opiekun wystawy „Maria Skłodowska-Curie, wszędzie pierwsza”, „Dowód
osobisty Sw. Maksymiliana Kolbe”, „Rodzina Ulmów”, „Mikołaj Kopernik”. Pomagał w realizacji
Projektu Pamięci Anders-Italia stowarzyszenia „Dziedzictwo i Pamięć” 2020 w Imola, Emilia

Romagna. Wraz z żoną zorganizował spotkanie teatralne „Światło w Auschitz Marian Kołodziej-
pięć lat w niewoli”.

Mój kandydat jest pomysłodawcą utworzenia Miejsca Polskiej Pamięci w Forlì w kościele San
Mercuriale, której inauguracja odbędzie się w tym roku i połączy trzy relikwie: obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej, tablicę pamiątkową pozostawioną przez polskich żołnierzy 5 Kresowej Dywizji
Piechoty oraz cenny obraz z symbolem Rzeczypospolitej Polskiej podarowany przez swoją rodzinę
Consorti-Pelczar.
Pier Luigi Consorti od wielu lat zajmuje się działalnością charytatywną na rzecz Polaków
organizując wraz z Grupą Modlitwną MontePaolo w Forlì, różnorodne spedycje humanitarne .
Jako wysłannik Stowarzyszenia Grupy Modlitewnej MontePaolo i we współpracy z Caritas
diecezjalnym ds. dystrybucji pomocy humanitarnej w Polsce przed i po upadku muru berlińskiego,
pomagał w organizowaniu, znalezieniu i przygotowaniu wysyłek pomocy: różnorodne wyposażenie
ośrodków pomocy, żywność, sprzęt pierwszej pomocy, leki i odzież;
Jako przedstawiciel Stowarzyszenia Grupy Modlitewnej MontePaolo i we współpracy z Caritas
diecezjalnym w Forlì, brał czynny udział w rozwoju nowej diecezji świdnickiej (PL): seminarium
duchowne, dom pielgrzyma, domy rekolekcji, ośrodki letnie dla dzieci, sierot i rodzin z poważnymi
problemami patologie, dom księży seniorów, ośrodek zdrowia. Dzięki tej działalnośc została
podarowana karetka pogotowia dla świdnickiej caritas oraz sto wózków inwalidzkich dla osób
niepełnosprawnych.
Wraz z Grupą Modlitewna MontePaolo i we współpracy z Caritas diecezjalnym przyczynił się do
rozwoju nowej diecezji legnickiej (PL) oraz pomógł w tworzeniu struktur diecezjalnych:
seminarium, dom pielgrzyma, domy rekolekcji, ośrodki letnie dla dzieci, sierot i z rodzin z
poważnymi chorobami, dom księży w podeszłym wieku, ośrodek zdrowia. Również dla legnickiej
caritas została wysłana karetka pogotowia oraz sto wózków inwalidzkich dla osób
niepełnosprawnych.

Pan Pier Luigi Consorti zasługuje na uhonorowanie
wyróżniających się Polaków działających na rzecz Polonii i Polski jest idealnym kandydatem w plebiscycie na

Osobowość Polonijną Roku im Edyty Felsztyńskiej

Dziękujemy za zgłoszenie

 

Kolejna kandydatka w plebiscycie

Osobowość Polonijna Roku im Edyty Felsztyńskiej

Pani Sylwia Jasion – Niemcy

 

Sylwia Jasion jest działaczką polonijną mieszkającą w Hanowerze i zaangażowaną w działania na rzecz bezdomnych Polaków mieszkających w Dolnej Saksonii. Nie sposób opisać jej działalności w kilku słowach.

To tylko część jej działalności.

Dobry uczynek straconym nie bywa” (polskie przysłowie) – Wszystko zaczęło się w 2016 r. od rozmów z niemieckim streetworkerem, który zajmował się bezdomnymi na ulicach Hanoweru. W przypadku Polaków bariera językowa dodatkowo ograniczała i tak już skromną możliwość niesienia pomocy. Sylwia zaczęła wspierać go jako tłumacz i dzięki temu dotarła do prowadzonej przez stowarzyszenie SeWo świetlicy środowiskowej Nordbahnhof. Od tej pory systematycznie poświęcała przewijającym się tam polskich rozbitkom czas wolny od pracy zawodowej. Przekonała ich, że chce i potrafi im pomóc, budując zaufanie, którego nigdy nie zawiodła. W grudniu 2017 poznała Grażynę Kamień-Söffker, dziennikarkę, która w obliczu ludzkich dramatów zajęła się również i niesieniem pomocy. Zaczęła się intensywna współpraca.

Rok 2018 stał się dla działalności Sylwii z wielu względów przełomowym. Zdobyła ogromne doświadczenie praktyczne w pracy z bezdomnymi i szerokie rozeznanie w niemieckim systemie socjalnym. Poznała uregulowania prawne dotyczące Polaków o różnym statusie pobytowym. Wydeptała ścieżki do urzędów, gdzie dość szybko zaczęto się z nią liczyć.– Sylwię cenię za to, że z wielkim wdziękiem i uśmiechem na ustach wraca przez okno tam, gdzie ją wyrzucono drzwiami, jeżeli jest to w interesie jej podopiecznych .

Aby zapewnić polskim bezdomnym choćby minimum materialnej, medycznej i prawnej opieki, obie panie rozpracowały także labirynt rozproszonych i nieskoordynowanych niemieckich organizacji charytatywnych. Z zamieszczonej na radiowym podcaście Polenflug09 notatki, dowiadujemy się, że w ramach ich pracy w 2018 r. pomocą objętych zostało ok. 40 polskich bezdomnych w Hanowerze, w tym 7 kobiet*. Już wówczas pojawiło się grono osób wspierających często zakrojone na szeroką skalę działania pomocowe (jak n.p. w przypadku bezdomnych ciężarnych), m. in. Salonik Literacki, Biuro Łączności Organizacji Polonijnych, sztab WOśP z 2018 roku, czy młode polskie rodziny skupione wokół PMK. W międzyczasie liczba bezdomnych Polaków w Hanowerze przekracza 150 osób; wielu z nich nie ma prawa do świadczeń socjalnych, ani żadnych stałych źródeł utrzymania, w wyniku czego zdani są na pomoc osób takich jak Sylwia.

Dziękujemy za zgłoszenie

 

Kolejnym kandydatem w plebiscycie Osobowość Polonijna Roku jest

Pan Elizeusz Plichta – Niemcy

 

Elizeusz Plichta jest redaktorem naczelnym międzynarodowego Radia Darmstadt, które daje migrantom a to około 15% populacji w Darmstadt możliwość nadawania treści i rozrywki w ich ojczystym języku. Z informacji zwrotnych na temat poszczególnych audycji można wyciągnąć wniosek, że audycje te należą do najpopularniejszych w niekomercyjnym lokalnym radiu Radia Darmstadt

Audycje Radia w języku ojczystym docierają do grupy słuchaczy, którzy ze względu na ograniczoną znajomość j. niemieckiego nie słuchają mediów. Dzięki zaangażowaniu i ponad 21 letniej pracy redaktora Plichty emigrancka społeczność ma możliwość integracji i włączenia się w życie lokalnej społeczności

Dziękujemy za zgłoszenie

Następnymi kandydatami w plebiscycie

Osobowość Polonijna Roku im Edyty Felsztyńskiej są

Państwo Róża i Benedykt Frąckiewicz

 

Róża i Benedykt Frąckiewicz to Polacy mieszkający w Niemczech. Tworzą duet  muzyczny „Benrose”, a ich siła leży w niepowtarzalnym, poruszającym śpiewie  Róży jak i wirtuozerii gry na klarnecie i saksofonie Benedykta Frąckiewicza.  

Duet od ponad 9 lat angażuje się w działalność polonijną występując na scenach w  Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. W listopadzie 2014. Róża  zdobyła drugie miejsce w międzynarodowym konkursie „The Voice of Polonia”  uzyskując miano najlepszej wokalistki polskojęzycznej mieszkające poza granicami  Polski oraz nagrodę „Polonicus” dla zasłużonych Polaków mieszkających za  granicą „Ben Rose” od wielu lat bierze udział w wielu projektach jazzowych,  sakralnych oraz chóralnych.  

Dziękujemy za zgłoszenie

 

 

 

Kolejny kandydat w plebiscycie

Osobowość Polonijna Roku im Edyty Felsztyńskiej jest

Pan Wiesław Lewicki – Belgia

 

Wiesław Lewicki jest Dyrektorem Europejskiego Instytutu Kultury i Mediów Polonicus. Instytut powstał w 2011 roku i posiada statut wyższej użyteczności publicznej, a jego działalność opiera się na chrześcijańskich i humanistycznych wartościach kultury europejskiej. Pielęgnuje współpracę Polonii ze wszystkich krajów Unii Europejskiej

Działalność Wiesława Lewickiego jest znana i ceniona w środowisku polonijnym, a przyświeca jej idea promocji integracji europejskiej, wspieranie mediów i polskiej kultury poprzez takie wydarzenia jak: kongresy, konferencje, sympozja, koncerty, warsztaty i wydarzenia kulturalne

Dziękujemy za zgłoszenie

 

Kolejną kandydatką w plebiscycie

Osobowość Polonijna Roku im Edyty Felsztynskiej jest

Pani Joanna Szymańska  – Niemcy

 

 

Joanna Szymańska jest Dyrektorką Projektu InfoPoint Polregio, którego celem jest wzmocnienia kompetencji społecznych migrantów polskiego pochodzenia na terenie Nadrenii Północnej Westfalii. Jest odpowiedzią na potrzebę integracji strukturalnej, a w konsekwencji na zapewnienie wszystkim grupom społecznym jednakowego dostępu do informacji. Znaczna część migrantów w Niemczech jest doskonale zintegrowana, zarówno w struktury społeczne jak i socjalne, posługuje się językiem niemieckim, jest czynna zawodowo.

Niestety pozostała część należy do grupy słabo lub niezintegrowanej strukturalnie, osoby te borykają się z problemami właściwie we wszystkich dziedzinach życia codziennego, począwszy od braku znajomości języka niemieckiego, bezrobocia, problemów z edukacją dzieci, ubezpieczeniami, po problemy w wieku podeszłym brak odpowiedniej opieki medycznej i socjalnej

Dzięki pracy i zaangażowaniu Joanny Szymańskiej, jej ogromnym kompetencjom organizacyjnym, wiedzy i doświadczeniu, projekt dociera właśnie do tych osób oferując im wsparcie na wielu płaszczyznach. Jej wkład w rozwój projektu jest bezcenny

Dziękujemy za zgłoszenie

 

Następną kandydatką w plebiscycie

Osobowość Polonijna Roku im Edyty Felsztyńskiej jest

Pani Agnieszka Siemasz – Kałuża –  Niemcy

 

 

Agnieszka Siemasz Kałuża jest tłumaczką przysięgłą j.niemieckiego i angielskiego, ale przede wszystkim wieloletnią działaczka polonijną i współinicjatorką wprowadzenia j.polskiego do szkół w Hesji w Niemczech. Dzięki jej zaangażowaniu w 2019 r. w Hanowerze powstała platforma współpracy osób i organizacji Konferencja Federalna Grup Roboczych do spraw języka polskiego, która ma na celu wprowadzenie do debaty publicznej kwestii nauczania j.polskiego jako języka ojczystego w każdym kraju związkowym w Niemczech

Dziękujemy za zgłoszenie

 

Kolejnym kandydatem w plebiscycie

Osobowość Polonijna Roku im Edyty Felsztyńskiej jest

Pan Michał Kochański

 

Michał Kochański jest redaktorem naczelnym i wydawcą polonijnego magazynu publicystycznokulturalnego TWOJE MIASTOukazującego się w Hessen, BadenWürttemberg, RheinlandPfalz, NordrheinWestfalen. Twoje Miastoma na celu pomaga Polakom mieszkającym w Niemczech w sprawach codziennych, odpowiada na najczęściej zadawane pytania, reaguje na nękające ich problemy, informuje o wydarzeniach w regionie oraz przedstawia ciekawych ludzi żyjących na emigracji

Dziękujemy za zgłoszenie

 

Kolejny kandydat w plebiscycie

Osobowość Polonijna Roku im Edyty Felsztyńskiej jest

Pan Marcin Całka -Liverpool

 

 

Marcin to świetny biznesmen z branży finansów, nieruchomości i ubezpieczeń, ale
też wielki społecznik, który wspiera wiele inicjatyw polonijnych oraz osobiście
angażuje się w wiele z nich. Polskie szkoły, organizacje polonijne, kluby piłkarskie,
grupy morsów, grupy biznesowe, akcje charytatywne – Marcin „Wszystko” Całka
nie odmawia pomocy nikomu. Czas aby pokazać te działania całemu światu, gdyż
jeśli wszyscy byśmy tak działali, to Polonia na świecie byłaby dużo silniejsza.

Dziękujemy za zgłoszenie

 

 

 

 

 

 

Kolejny kandydat w plebiscycie

Osobowość Polonijna Roku im Edyty Felsztyńskiej to

Pan Artur Każmierczak – Dublin Irlandia

Jego marzeniem jest rozwój osobisty oraz rozwój chłopców i dziewcząt, którym pomógł. To marzenie chce spełnić także w Akademii Polskie Orły! To właśnie dzięki Arturowi Akademia ma tylu przychylnych ludzi.

Akademia Polskie Orły Dublin założona została 2mce przed pandemia covid19, był to ciężki dla nas okres, ale przetrwaliśmy, na chwilę obecną w stolicy Irlandii Dublinie trenuje 130 Polskich dzieci, prowadzonych przez Mariusz Kukiełka były Reprezentant Polski, oraz Artur Kaźmierczak, na chwilę obecną mamy 10 trenerów. Jest o nas głośno w Irlandii i Polsce, także Europie, robimy coś co kochamy. Łączy nas pasja do piłki. 

Pisała o nas juz  Wirtualna Polska RMF FMTV Polonia itd. 

Wspieraja nas osoby że świata piłki, sportu, dziennikarze, przesłano do nas około 60 filmików z pozdrowieniami.

Naszym zadaniem jest dać co najlepsze Polskim dzieciom.

Dziękujemy za zgłoszenie

 

 

 

 

 

Kolejną z kandydatek w plebiscycie

Osobowość Polonijna Roku im Edyty Felsztyńskiej  jest

Pani Barbara Orlowski – Niemcy ,Brazylia

Barbara Orlowski – Niemcy / Brazylia 

Urodzona w Toruniu. W 1988 r. wyemigrowała do Niemiec i od tego czasu mieszka w Krefeld. Od 2008 mieszka również w Brazylii.

Polska poetka, pisarka, eseistka, animatorka kultury, dziennikarka, malarka. Organizuje międzynarodowe polonijne spotkania, wieczorki poetyckie i szerzy kulturę polską. 

Pisze artykuły do polonijnych biuletynów w Holandii i Belgii. 

Wiersze drukowała w wielu antologiach w Niemczech, Polsce, Anglii, USA i Chinach. Jej wiersze tłumaczone są na język niemiecki, angielski, portugalski, chiński, rosyjski, czeski i macedoński.

W 2012 roku wydała audiobook bootlegu zatytułowany Wiersze Wybrane. Opublikowała również kolejne książki – Słowami po krawędziach Londyn 2013, Gdzie jesteś dzisiaj Bydgoszcz 2015, Metamorfoza Bydgoszcz 2015, Ostatnie ślady na piasku Bydgoszcz 2019, Kiedy kwiaty całują niebo Bydoszcz 2020.

Laureatka wielu polskich i zagranicznych nagród, takich jak Nagroda im. Konopnickiej, Nagroda Ianicusa, Nagroda Feniksa, Naroda Jerzego Sulimy-Kamińskiego, Nagroda im. Bolesława Brusa, Statuetka Stanisława Moniuszki – Wilno. Jest członkiem Kapituły HOMER – Europejskiego Medalu Poezji i Sztuki (Bruksela) a także depozytariuszem Medalu.

Jej wiersze publikowane są, w gazetach, biuletynach, kwartalnikach w takich państwach jak, Anglia, Belgia, Holandia, Litwa, Polska, Niemcy, Brazylia, Indie, Czechy i Chiny, oraz na wielu portalach internetowych.

Zapraszana jest na międzynarodowe spotkania poetyckie w Niemczech, Polsce, Litwie, Anglii, Holandii, Belgii i Chin. 

W 2019 roku brała udział  w Letniej Akademii Kultury i Języka Polskiego zorganizowanej przez Stowarzyszenie „ Wspólnota Polska” w Poznaniu.

Jest członkiem organizacji: Polska Gmina „PIAST” w Essen – Niemcy, Stowarzyszenie Polskich Autorów II Oddział w Warszawie, Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Poznaniu, Stowarzyszenie PNKV w Holandii, należy do Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie, Poezja Londyn, Polacy Całego Świata.

Bierze czynny udział w programach radiowych, uwielbia podróże, przyrodę, morze, malarstwo, poezję i muzykę.

Dziękujemy za zgłoszenie